Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach

Piotr Kędroń
Odsłony: 3310

Na podstawie § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) ustalone zostały kryteria końcoworocznej oceny z zachowania.

Szczegółowe kryteria oceny z zachowania można przeczytać klikając na ten tekst (wymaga logowania na konto ucznia) lub odbierając wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus, która została dziś wysłana do wszystkich rodziców.

Od 14 maja będzie można w dzienniku elektronicznym zapoznać się z przewidywanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów i zachowania w klasach 4-8 oraz przewidywaną oceną opisową w klasach 1-3.