Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń

 Od 9 listopada obowiązek szkolny będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla wszystkich uczniów klas 1-8.

Wszystkie materiały znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce e-learning (www.edu.szkola-nr1.pl). W razie pytań prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

Do wszystkich materiałów edukacyjnych i lekcji online obowiązuje jeden login i hasło ucznia. Login to szkolny mail ulcznia (…@szkola-nr1.pl). W razie konieczności, aby zresetować hasło należy skontaktować się z wychowawcą klasy. Nie ma opcji automatycznego resetowania hasła.

Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 
Piotr Kędroń

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej do 8 listopada uczniowie klas 4-8 będą mieli naukę w formie zdalnej.

Podobnie jak w minionym roku szkolnym, wszystkie materiały będą publikowane na platformie edukacyjnej naszej szkoły (zakładka e-learning lub www.edu.szkola-nr1.pl)  zgodnie z obowiązującym obecnie planem lekcji.

Klikając na link umieszczony pod tematem lekcji, uczeń zostanie przekierowany do usługi Office 365 i będzie musiał zalogować się. Przypominamy, że login to mail szkolny ucznia (…Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W razie problemów i pytań prosimy o kontakt z wychowawcą.

Piotr Kędroń

Od poniedziałku 09 października będą obowiązywały zmiany w palnie lekcji. Na stronie został już opublikowany plan po zmianach.

Piotr Kędroń

  Ze względu na obowiązujące przepisy i zalecenia, spotkania z wychowawcami będą odbywały się od poniedziałku do czwartku. Ze względów bezpieczeństwa ograniczony będzie czas trwania do 30 minut.
  Przypominamy, że wszystkie osoby dorosłe przebywające na terenie placówki muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 

dzień

czas trwania

klasa

sala

21 września 2020 r.

poniedziałek

1700-1740

1a

107

1b

110

1800-1830

2a

3

2b

5

2c

109

22 września 2020 r.

wtorek

1700-1730

3a

111

3b

112

3c

114

1800-1830

4a

312

4b

212

4c

210

23 września 2020 r.

środa

1700-1730

5a

207

5b

2

6a

1

1800-1830

6b

212

6c

215

6d

213

6e

312

24 września 2020 r.

czwartek

1700-1730

7a

312

7b

2

7c

210

7d

207

1800-1830

7e

209

8a

213

8b

212

8c

215

 
Piotr Kędroń
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach – zgodnie z planem lekcji.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły oraz korytarza na parterze w części między salą nr 1 a wejściem głównym do budynku, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Rodzice/opiekunowie uczniów klas 1 mogą odprowadzić dziecko pod wyznaczoną  salę tj. 107 i 110 z zachowaniem powyższych zasad.
 2. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 3. W szkole nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek przez uczniów, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne to nie ma przeciwskazań.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w wyznaczonych salach dydaktycznych według harmonogramu.
 8. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 9. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.